/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Wartość bezwzględna/Bez literki

Zadanie nr 5867907

Liczba mniejszą od zera jest liczba
A) (− 1)2 B) (− 4)3 C)  √ -- |1,41 − 2| D) π − 3,14

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ π ≈ 3,1415 > 3 ,14 , więc π − 3,14 > 0 . Ponadto  √ -- |1,41− 2| > 0 (wartość bezwzględna z dowolnej liczby jest zawsze większa bądź równa zero) oraz (− 1)2 = 1 . Zatem prawidłową odpowiedzią jest (− 4)3 = − 64 .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner