/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Wartość bezwzględna/Bez literki

Zadanie nr 7328697

Liczba || 37 25|| || 59 29|| 4 − 8 − 0,5 − 0,25 jest równa
A) 825 − 437 + 0,559 − 0,2529 B) 825 − 437 − 0,559 + 0,2529
C) 437 − 825 + 0,559 − 0 ,2529 D)  37 25 59 29 4 − 8 − 0,5 + 0,25

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ

 37 2 37 74 4 = (2 ) = 2 825 = (23)25 = 275 > 274 29 2 29 58 59 59 0,25 = (0,5 ) = (0,5) = 2 ⋅(0,5) > (0,5)

mamy

 37 25 4 − 8 < 0 0,559 − 0,2 529 < 0.

Stąd

|| 37 25|| || 59 29|| 25 37 29 59 |4 − 8 | − |0,5 − 0,25 | = 8 − 4 − (0 ,25 − 0 ,5 ) = 25 37 59 29 = 8 − 4 + 0 ,5 − 0,2 5 .

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner