/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Wartość bezwzględna/Bez literki

Zadanie nr 7421730

Liczba  √ -- √ -- |2 − 5|− |1− 5| jest równa
A) − 1 B)  √ -- 3 − 2 5 C) 1 D)  √ -- 2 5− 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ

√ -- 5 ≈ 2,24 > 2 > 1

dane wyrażenie jest równe

 √ -- √ -- √ -- √ -- |2 − 5| − |1− 5| = − (2− 5)+ (1 − 5 ) = − 1.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner