Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 2130748

Dany jest prostokąt ABCD , którego boki mają długości x i y . Punkt S jest punktem przecięcia się przekątnych prostokąta.


PIC


 • Wykaż, że pole trójkąta ASD jest cztery razy mniejsze od pola prostokąta ABCD .
 • Wiedząc dodatkowo, że 2 P ΔASD = 15 cm i ∘ |∡ASD | = 30 , oblicz pole kwadratu, którego bok ma długość (x + y) .
Wersja PDF
Rozwiązanie
 • Trójkąty ASD i ABD mają wspólną podstawę AD , a wysokość opuszczona na tę postawę w trójkącie ABD jest dwa razy dłuższa o wysokości opuszczonej w trójkącie ASD . Zatem
   1- PASD = 2 PABD .

  Trójkąt ABD jest jednak połową prostokąta, więc

  PASD = 1PABD = 1PABCD . 2 4
 • Zobaczmy co mamy wyliczyć
   2 2 2 (x + y) = x + y + 2xy .

  Iloczyn xy jest równy polu prostokąta, więc z poprzedniego podpunktu mamy

  xy = PABCD = 4PASD = 60.

  Z drugiej strony,

   2 2 2 x + y = BD ,

  więc pozostało nam wyliczyć długość przekątnej.


  PIC

  Jeżeli oznaczymy AS = DS = d , to ze wzoru na pole trójkąta z sinusem mamy

   1 d2 15 = PASD = -d ⋅d ⋅sin 30∘ = --- 2 4 60 = d2.

  Zamiast stosować wzór na pole trójkąta z sinusem, mogliśmy też zastosować wzór na pole równoległoboku z długościami przekątnych i sinusem.

  Mamy więc

  x2 + y2 = BD 2 = (2d)2 = 4d 2 = 240.

  Stąd

   2 2 2 (x + y ) = x + y + 2xy = 2 40+ 2⋅6 0 = 360.

   
  Odpowiedź: 360 cm 2

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!