/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Romb

Zadanie nr 1493212

Wykonano następującą konstrukcję.
1. Narysowano romb ABCD .
2. Wykreślono przekątne rombu i ich punkt przecięcia oznaczono literą O .
3. Poprowadzono prostą prostopadłą do boku AD i przechodzącą przez punkt O . Punkt przecięcia tej prostej i boku AD oznaczono literą E .
4. Narysowano okrąg o środku w punkcie O i promieniu OE .
Skonstruowany w opisany powyżej sposób okrąg
A) przechodzi przez wszystkie wierzchołki tego rombu.
B) jest styczny do wszystkich boków tego rombu.
C) jest styczny do przekątnych tego rombu.
D) nie ma punktów wspólnych z jednym z boków rombu.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy opisaną konstrukcję


PIC


Widać, że skonstruowaliśmy okrąg wpisany w romb.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner