/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Romb

Zadanie nr 2115883

Kąt ostry rombu ma miarę  ∘ 60 , a bok tego rombu ma długość równą 4 cm. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Krótsza przekątna dzieli ten romb na dwa trójkąty równoboczne.PF
Pole tego rombu jest równe  √ -- 2 8 3 cm . PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy romb z kątem ostrym  ∘ 60 .


PIC


Trójkąt ABD jest równoramienny (AB = AD ) oraz każdy z kątów przy jego podstawie BD jest równy

 ∘ ∘ 180--−-6-0- = 60∘. 2

Jest to więc trójkąt równoboczny. Dokładnie tak samo jest z trójkątem BCD .

Pole rombu to suma pól dwóch trójkątów równobocznych o boku 4 cm.

 42√ 3- √ -- PABCD = 2PABD = 2 ⋅------= 8 3 cm 2. 4

 
Odpowiedź: P, P

Wersja PDF
spinner