/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Romb

Zadanie nr 2592305

Przekątne rombu mają długości 24 i 10. Jaka jest długość boku rombu?
A) 13 B) 26 C) 6,5 D) 14

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy romb.


PIC


Ponieważ przekątne rombu są prostopadłe i dzielą się na połowy, trójkąt ABS jest prostokątny oraz AS = 12 ,BS = 5 . Długość boku rombu możemy obliczyć korzystając z twierdzenia Pitagorasa.

 ∘ ----------- √ --------- √ ---- AB = AS 2 + SB 2 = 144 + 25 = 1 69 = 13.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner