/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Okrąg/Punkt na okręgu

Zadanie nr 2216970

Punkty A = (a,7) i B = (− 9,b) są końcami średnicy okręgu o środku S = (− 3,3) . Wtedy
A) a = 1 B) a = − 3 C) b = − 1 D) b = 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Środek okręgu jest oczywiście środkiem średnicy AB , więc ze wzoru na współrzędne środka odcinka mamy

{ x +x xS = -A2-B- y = yA+yB- { S 2 − 3 = a−9- ⇒ a − 9 = − 6 ⇒ a = 3 7+b2 3 = 2 ⇒ 7 + b = 6 ⇒ b = − 1.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner