/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Okrąg/Punkt na okręgu

Zadanie nr 6341118

Na okręgu o równaniu  2 2 (y− 3) + (x+ 4) = 5 leży punkt
A) (− 3,4) B) (5,− 5) C) (4,− 3) D) (− 5,5)

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawiamy kolejno współrzędne podanych punktów. Dane równanie spełnia punkt (− 5,5) .  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner