/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Graniastosłup/Dowolny/Trójkąt w podstawie

Zadanie nr 3905626

Każda krawędź graniastosłupa trójkątnego ma długość 26. Ściana boczna ACF D jest prostopadła do płaszczyzny podstawy ABC , a krawędź AD jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod katem α takim, że tgα = 2,4 (zobacz rysunek).


PIC


Oblicz cosinus kąta DBF .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Dorysujmy rzuty K i L punktów D i F na płaszczyznę podstawy.


PIC


Ponieważ płaszczyzny ABC i ACF D są prostopadłe, punkty K i L leżą na prostej AC oraz każdy z trójkątów DKB i F LB jest prostokątny. Właśnie te trójkąty pozwolą nam obliczyć długości odcinków DB i FB . Zanim jednak to zrobimy obliczmy pozostałe funkcje trygonometryczne kąta α .

 12 sin α ---= tg α = ----- /()2 5 co sα 1-44 sin-2α- 1-−-cos2α- 25 = cos2α = cos2 α 2 2 1 44co s α = 25 − 2 5cos α 2 -5- 1 69co s α = 25 ⇒ cos α = 1 3.

Stąd

 ∘ -------- ∘ ---- ∘ ---------- 25 144 12 sin α = 1− cos2α = 1 − 16-9 = 169-= 13-

oraz

5-- AK-- AK-- 13 = cosα = AD = 26 ⇒ AK = 10 12 DK DK ---= sin α = ----= ---- ⇒ DK = 2 4. 13 AD 26

Teraz obliczymy długość odcinka BK – korzystamy z twierdzenia cosinusów w trójkącie ABK (trójkąt ABC jest równoboczny, więc ∡BAK = 60∘ ).

BK 2 = AK 2 + AB 2 − 2AK ⋅AB cos 60∘ = = 100 + 676 − 2 ⋅10 ⋅26 ⋅ 1-= 516. 2

Stąd

 ∘ ----2------2 √ ---------- √ ----- √ ---- BD = DK + BK = 576 + 516 = 1092 = 2 273.

W podobny sposób obliczymy długość odcinka BF . Zauważmy najpierw, że trójkąty AKD i CLF są przystające, więc CL = AK = 10 , FL = DK = 2 4 . Piszemy teraz twierdzenie cosinusów w trójkącie BLC .

BL 2 = LC 2 + BC 2 − 2LC ⋅ BC cos 120∘ = ( 1 ) = 10 0+ 676− 2⋅ 10⋅2 6⋅ − -- = 1 036. 2

Stąd

 ∘ ----------- √ ----------- √ ----- √ ---- BF = BL 2 + FL2 = 1036 + 576 = 1612 = 2 4 03.

Pozostało teraz napisać twierdzenie cosinusów w trójkącie DBF .

 2 2 2 DF = BD + BF − 2 ⋅BD ⋅BF co s∡DBF BD-2-+-BF-2 −-DF-2- 1-092+--1612-−-67-6 cos ∡DBF = 2 ⋅BD ⋅BF = √ ---- √ ---- = 2⋅ 2 2√73-⋅2 403√ ---- ----2028----- --39--- 39--651- 13--6-51 = √ ---- = √ ----= 13 02 = 43 4 . 8⋅ 13⋅ 6 51 2 651

 
Odpowiedź:  √ --- 13--651 434

Wersja PDF
spinner