/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Graniastosłup/Dowolny/Czworokąt w podstawie

Zadanie nr 3612925

Podstawą graniastosłupa jest trapez równoramienny o podstawach długości 56 cm i 40 cm oraz wysokości 15 cm. Wiedząc, że wysokość graniastosłupa jest równa 10 cm, oblicz jego pole powierzchni całkowitej.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Możemy zacząć od szkicowego rysunku.


PIC


Zacznijmy od wyliczenia długości ramion trapezu. Ponieważ trapez jest równoramienny

AE = AB--−-CD--= 16-= 8. 2 2

Zatem z trójkąta prostokątnego AED mamy

 ∘ --------- √ ---- AD = 152 + 82 = 289 = 17.

Pole trapezu jest równe

PABCD = 56+--40-⋅15 = 72 0. 2

Aby otrzymać pole powierzchni całkowitej graniastosłupa, trzeba wziąć dwa pola trapezu i pola czterech prostokątów, czyli

Pc = 2⋅7 20+ (40+ 56+ 17 + 17) ⋅10 = 14 40+ 1300 = 2 740.

 
Odpowiedź:  2 274 0 cm

Wersja PDF
spinner