/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Proste i odcinki/Długość

Zadanie nr 3743291

Na rysunku proste AB i CD są równoległe. Odcinek OD ma długość


PIC


A) 3,2 B) 4,8 C) 3 D) 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ proste AB i CD są równoległe, więc trójkąty ABO i CDO są podobne. Zatem

 OD--= AO-- OC OB OD-- 12- 4 = 10 12 OD = 4 ⋅--- ⇒ OD = 4,8. 10

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner