Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 7454933
 • Uzasadnij, że sin 15∘ = √-----1∘--√- 2ctg 30 + 2
 • W równoległoboku ABCD dane są miary kątów |∡ABD | = 30∘ i |∡CAB | = 15∘ . Oblicz miarę kąta DAC .
Wersja PDF
Rozwiązanie
 • Wiemy, że √ -- ctg 30∘ = 3 , spróbujmy jeszcze wyliczyć sin 15∘ . Korzystamy ze wzoru
  cos 2α = 1 − 2 sin 2α.

  Mamy zatem

   √ -- 2 ∘ 1−--cos30∘- 1- --3- sin 15 = 2 = 2 − 4 .

  Aby wykazać żądaną równość liczymy kwadrat jej prawej strony.

   ( ) 1 2 ( 1 )2 P2 = √------------√--- = √-----√--- = 2ctg 30∘ + 2 6 + 2 √ -- √ -- = -----√1-------= ----1-√----= 2-−---3--= 1-− --3-= sin2 15∘ = L 2. 6+ 2 12 + 2 4(2+ 3) 4(4− 3) 2 4

  Obie strony są dodatnie, więc możemy opuścić kwadraty.

 •  

  Sposób I

  Zaczynamy od rysunku.


  PIC

  Zauważmy, że ∡ADB = 18 0∘ − (α + 45∘) . Napiszmy teraz twierdzenia sinusów w trójkątach ABS i ASD (poprzedni podpunkt trochę nam podpowiada jak to zrobić).

  --BS--- --AS--- -SD-- ---AS------ sin15 ∘ = sin 30∘ sin α = sin ∡ADS b a b a ------∘ = 1- ----- = -------∘----------∘--- sin15 2 sin α sin (180 − (α + 45 )) 1 a sin(α + 4 5∘) a -------∘-= -- ------------- = --. 2sin 15 b sin α b

  Porównując te dwie równości i korzystając z pierwszego punktu mamy

  √ -- ∘ √ -- √-2 √-2 --2-ctg30--+---2-= -2-sin-α+---2-cos-α 2 sin α √ 2- √ 2- √ 2- √ 2- ----ctg3 0∘ + ----= ---+ ----ctgα 2 2 2 2 ctg 30∘ = ctg α ⇒ α = 30∘.

  Sposób II

  Zadanie można też rozwiązać nie używając trygonometrii, choć wymaga to odrobiny spostrzegawczości.


  PIC

  Dorysujmy wysokość DH równoległoboku i połączmy punkt H z punktem S . Zauważmy, że odcinek HS jest środkową w trójkącie prostokątnym BDH . To oznacza, że SH = SD , bo S jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie BDH i oba odcinki mają długość równą promieniowi tego okręgu. W takim razie trójkąt DHS jest równoboczny (bo jest równoramienny i ma kąt ∘ 60 ). W takim razie ∘ ∡AHS = 15 0 oraz

  ∡ASH = 1 80∘ − 15∘ − 150∘ = 1 5∘

  co oznacza, że trójkąt AHS jest równoramienny. W szczególności

  AH = HS = DH .

  To z kolei oznacza, że trójkąt AHD jest równoramienny i prostokątny, czyli ∡DAH = 45∘ . Stąd

   ∘ ∘ ∡DAC = ∡DAH − 15 = 30 .

   
  Odpowiedź: 30∘

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!