/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Równoległobok/Udowodnij

Zadanie nr 9327053

Na przeciwległych bokach równoległoboku ABCD zbudowano kwadraty BEF C i AGHD . Udowodnij, że proste BH i DE są równoległe.


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Dorysujmy przekątną BD równoległoboku.


PIC

Zauważmy, że trójkąty DBH i BDE są przystające. Rzeczywiście, mają wspólny bok BD , ponadto DH = BE oraz

∡HDB = 9 0∘ + ∡ADB = 90∘ + ∡DBC = ∡DBE .

W szczególności,

∡HBD = ∡EDB ,

co oznacza, że proste BH i DE przecinają prostą DB pod tym samym kątem.

Sposób II

Tym razem dorysujmy przekątne AH i CE dorysowanych kwadratów. Zauważmy, że trójkąty ABH i CDE mają dwa boki równej długości (AH = CE i AB = CD ) oraz

 ∘ ∘ ∡BAH = ∡BAD + 45 = ∡DCB + 45 = ∡DCE .

To oznacza, że trójkąty ABH i CDE są przystające. W szczególności ∡ABH = ∡CDE , co oznacza, że proste BH i DE przecinają równoległe proste AB i CD pod tym samym kątem. Proste BH i DE są więc równoległe.

Sposób III

Zauważmy, że odcinki BE i DH mają równe długości oraz są równoległe (bo są prostopadłe do równoległych odcinków AD i BC ). To oznacza, że w czworokącie BEDH przeciwległe boki BE i DH mają równą długość i są równoległe. Czworokąt ten jest więc równoległobokiem. Zatem jego pozostałe dwa boki BH i DE też są równoległe.

Wersja PDF
spinner