/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Równoległobok/Udowodnij

Zadanie nr 9648299

Na przekątnej BD równoległoboku ABCD obrano dowolny punkt P . Wykaż, że pola trójkątów AP D i CDP są równe.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Zauważmy, że przekątna BD dzieli równoległobok na dwa przystające trójkąty ABD i CDB . W szczególności wysokości opuszczone z wierzchołków A i C w tych trójkątach mają równe długości. To jednak oznacza, że

 h⋅DP PAPD = -------= PCDP . 2
Wersja PDF
spinner