Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 9737560

W równoległoboku ABCD , w którym ∘ |AB | = 6, |BC | = 5, ∡BAD = 60 poprowadzono wysokości BE i BF na boki AD i DC .

 • Wykonaj odpowiedni rysunek i oblicz długości odcinków BE i BF .
 • Oblicz pole trójkąta BEF .
Wersja PDF
Rozwiązanie
 • Zaczynamy oczywiście od rysunku.
  PIC

  Sposób I

  Ze wzoru na pole równoległobok z sinusem możemy policzyć pole równoległoboku

   √ -- ∘ 3 √ -- PABCD = 5 ⋅6 ⋅sin 60 = 30⋅ ----= 1 5 3. 2

  Z drugiej strony, pole to iloczyn podstawy i wysokości, czyli

   √ -- √ -- √ -- 15---3 5--3- 15 3 = AB ⋅BF ⇒ BF = 6 = 2 √ -- √ -- √ -- 15 3 = BC ⋅ BE ⇒ BE = 15--3-= 3 3. 5

  Sposób II

  Z trójkątów prostokątnych ABE i BF C mamy

   √ -- BE ∘ 3 √ -- ----= sin 60 ⇒ BE = 6 ⋅----= 3 3 AB √2-- √ -- BF-= sin6 0∘ ⇒ BF = 5 ⋅--3-= 5--3. BC 2 2

   
  Odpowiedź: - √ -- 5√3- BE = 3 3, BF = 2

 • Zauważmy, że
   ∘ ∘ ∘ ∡ABE = 90 − 60 = 30 ∡F BC = 90∘ − 60∘ = 30 ∘ ∘ ∘ ∘ ∡ABC = 180 − 60 = 120 .

  Zatem

   ∘ ∘ ∘ ∘ ∡EBF = ∡ABC − ∡ABE − ∡F BC = 1 20 − 30 − 30 = 60 .

  Zatem znamy długości dwóch boków trójkąta BEF oraz kąt między nimi. Możemy więc policzyć jego pole ze wzoru z sinusem.

   √ -- √ -- √ -- √ -- PEBF = 1BE ⋅BF ⋅sin 60∘ = 1⋅ 3 3⋅ 5--3-⋅--3-= 45--3-. 2 2 2 2 8

   
  Odpowiedź: √- 45-3- 8

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!