/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Kwadrat/Udowodnij

Zadanie nr 1450893

Na zewnątrz kwadratu ABCD na bokach AB i BC zbudowano trójkąty równoboczne AEB i BF C . Uzasadnij, że trójkąt DEF jest równoboczny.


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Zacznijmy od dorysowania trójkąta DEF .


PIC


Zauważmy, że każdy z trójkątów F CD , DAE , F BE ma dwa boki równe bokowi kwadratu, oraz kąt między tymi bokami równy 90∘ + 60∘ = 1 50∘ . Są one zatem przystające, czyli FD = DE = EF .

Wersja PDF
spinner