/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Kwadrat/Pole

Zadanie nr 8025797

Dany jest kwadrat ABCD o boku długości a . Punkt E jest środkiem boku CD . Przekątna BD dzieli trójkąt ACE na dwie figury: AGF oraz CEF G (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Oblicz pola figur AGF oraz CEF G .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli oznaczymy przez  2 P = a pole kwadratu ABCD , to oczywiście

PACD = 1P 2 1- PAGD = 4P .

Trójkąty AED i ACE mają równe podstawy: DE = EC oraz wspólną wysokość opuszczoną na te podstawy. Zatem

 1 1 PAED = PACE = -PACD = -P . 2 4

Sposób I

Zauważmy, że odcinki AE i DG to środkowe w trójkącie ACD , więc dzielą się w stosunku

AF : F E = DF : FG = 1 : 2.

W szczególności, FG = 13DG i

P = 1-P = 1⋅ 1P = -1-P AGF 3 AGD 3 4 12

(bo trójkąty AGF i AGD mają wspólną wysokość opuszczoną na prostą GD ). Stąd

 1- 1-- -2- 1- PCEFG = PACE − PAGF = 4P − 12P = 12P = 6 P.

Sposób II

Dorysujmy odcinek F C .


ZINFO-FIGURE

Trójkąt AF C jest równoramienny (bo FG jest w nim jednocześnie środkową i wysokością). W takim razie

PAGF = PFCG .

Z drugiej strony,

 1- PAGF = PAGD − PAFD = 4P − PAFD = PAED − PAFD = PDEF = PEFC

(ostatnia równość wynika z tego, że trójkąty DEF i EF C mają wspólną wysokość opuszczoną na ich podstawy DE = EC ). Zatem

PCEFG = PFCG + PEFC = PAGF + PAGF = 2PAGF .

Stąd

 1- -1- 2 PAGF = 3 PACE = 12 a 1 PCEFG = 2PAGF = -a2. 6

Sposób III

Dorysujmy odcinek EG , który łączy środki boków w trójkącie ACD . Jest on więc równoległy do AD (czyli czworokąt AGED jest trapezem) i  1 EG = 2 AD . To oznacza, że trójkąty AF D i EF G mają równe kąty, czyli są podobne. Skala ich podobieństwa to k = AEDG- = 2 , więc FG = 12FD = 13DG i trójkąt FGH jest 3 razy mniejszy od trójkąta DGE . Stąd

PEFG = 1EG ⋅FH = 1-⋅ 1AD ⋅ 1DE = 1-⋅ 1-a⋅ 1-⋅ 1a = 1-a2 = 1-P . 2 2 2 3 2 2 3 2 24 24

Teraz już z górki

 1 1 4 1 PCEFG = PEFG + PEGC = 24P + 8P = 24-P = 6P PAGF = PACE − PEFGC = 1P − 1P = -1-P. 4 6 12

 
Odpowiedź: PAGF = 112a2, PCEFG = 16a2

Wersja PDF
spinner