/Szkoła średnia/Liczby/Liczby całkowite/Podzielność/1 literka

Zadanie nr 8042645

Wykaż, że jeśli n ∈ N , to liczba  n n+3 n+ 2 3 + 3 + 2 jest podzielna przez 4.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli zapiszemy daną liczbę w postaci

 n n+ 3 n+2 n 3 n 2 n n n 3 + 3 + 2 = 3 + 3 ⋅3 + 2 ⋅2 = 28 ⋅3 + 4 ⋅2 ,

to widać, że liczba ta jest podzielna przez 4.

Wersja PDF
spinner