/Szkoła średnia/Liczby/Liczby całkowite/Podzielność/Bez literek

Zadanie nr 8068535

Wykaż, że liczba  11 12 14 3 + 3 + 3 jest podzielna przez 31.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że

 11 12 14 11 3 11 11 3 + 3 + 3 = 3 (1+ 3+ 3 ) = 3 (1+ 3+ 27) = 3 ⋅31.

Widać teraz, że liczba ta dzieli się przez 31.

Wersja PDF
spinner