Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 9071508

Funkcję kwadratową f można opisać wzorem mającym postać f (x) = 2x2 + 4x + m .

 • Wyznacz warunek, dla którego funkcja f ma dwa różne pierwiastki x ,x 1 2 , a następnie oblicz x + x 1 2 .
 • Wiedząc dodatkowo, że x1 − x2 = 4 , oblicz m . Dla wyznaczonej liczby m naszkicuj wykres funkcji f w układzie współrzędnych, a następnie rozwiąż równanie f(x − 3) = −6 .
  PIC

Wersja PDF
Rozwiązanie
 • Sprawdzamy, kiedy Δ > 0 .
  Δ = 42 − 4 ⋅2⋅ m = 16− 8m = 8(2 − m ) Δ > 0 8 (2− m ) > 0 ⇐ ⇒ m < 2.

  Sumę pierwiastków obliczymy na dwa sposoby

  Sposób I

  Korzystamy ze wzorów Viète’a

   −b-- −-4- x1 + x2 = a = 2 = − 2.

  Sposób II

  Korzystamy ze wzoru na pierwiastki trójmianu

   √ -- √ -- −-4−----Δ- −-4-+---Δ- x 1 = 4 , x2 = 4 √ -- √ -- x 1 + x 2 = −-4−---Δ-+ −-4+----Δ-= −-8-= − 2. 4 4 4

   
  Odpowiedź: m < 2 , x + x = −2 1 2

 • Rozwiązujemy układ równań
  { x1 + x2 = − 2 x − x = 4. 1 2

  Dodajemy stronami równania i otrzymujemy

  2x = 2 ⇒ x = 1. 1 1

  Zatem x2 = − 3 . Skoro wiemy, że liczba 1 jest pierwiastkiem, mamy

  f(1 ) = 0 2 + 4 + m = 0 ⇒ m = − 6.

  Mamy więc do czynienia z funkcją

   2 f(x) = 2x + 4x − 6 = 2(x − 1 )(x+ 3).

  Wierzchołek paraboli będącej wykresem tej funkcji ma pierwszą współrzędną równą x = 1−-3-= − 1 w 2 (dokładnie w środku między pierwiastkami), a drugą

  yw = f (x2) = f(− 1) = 2− 4− 6 = − 8.

  Teraz możemy naszkicować wykres


  PIC

  Rozwiązujemy równanie

  f(x − 3) = − 6 2(x − 3)2 + 4(x − 3) − 6 = − 6 /+ 6 2(x − 3)(x − 3) + 2 ⋅2(x − 3) = 0 2(x − 3)(x − 3 + 2) = 0 2(x − 3)(x − 1) = 0 ⇒ x = 3 lub x = 1.

   
  Odpowiedź: m = − 6 , rozwiązaniem równania jest zbiór {1,3} .

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!