/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Prostokątny/Różne

Zadanie nr 1446145

Na okręgu o promieniu 1 opisano trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne mają długości x i y .

 • Wyznacz y jako funkcję x i określ dziedzinę tej funkcji.
 • Sporządź wykres tej funkcji.
Wersja PDF

Rozwiązanie

Rozpoczynamy od szkicowego rysunku.


PIC


 •  

  Sposób I

  Ze wzoru 1 P = 2(a + b + c)r mamy

   ∘ -------- 1xy = 1-(x + y+ x2 + y2) 2 2 ∘ -------- 2 2 2 xy − x − y = x + y () x2y2 + x2 + y2 − 2x2y − 2xy 2 + 2xy = x 2 + y2 x2y2 − 2x2y − 2xy 2 + 2xy = 0 / : xy xy − 2x − 2y + 2 = 0 y(x − 2) = 2x − 2 2x − 2 2x − 4 + 2 2 y = -------= -----------= 2 + ------. x − 2 x − 2 x − 2

  Dziedziną tej funkcji jest przedział (2,+ ∞ ) (inaczej półprosta CB nie przecina prostej AB ).

  Sposób II

  Niech D ,E ,F będą punktami styczności okręgu wpisanego z bokami trójkąta. Wtedy

  BC = BF + CF = BE + CD = x − 1+ y− 1 = x + y − 2.

  Piszemy teraz twierdzenie Pitagorasa.

  AC 2 + AB 2 = BC 2 2 2 2 x + y = (x+ y− 2) x 2 + y 2 = x2 + y2 + 4+ 2xy − 4x − 4y 4x − 4 = y(2x − 4) : /(2x − 4) 2x-−-2- 2x-−-4-+-2- --2--- y = x− 2 = x − 2 = 2+ x− 2.

  Dziedziną tej funkcji jest przedział (2,+ ∞ ) (bo musi być: CD > AD ).  
  Odpowiedź: y = 2 + -2-- x− 2 , dziedzina: (2,+ ∞ ) .

 • Z poprzedniego podpunktu wiemy, że jest to hiperbola 2 x przesunięta o wektor [2,2] i obcięta do przedziału (2,+ ∞ ) .
  PIC

Wersja PDF
spinner