Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 9904846

Dany jest trapez prostokątny ABCD o podstawach długości 22 cm, 10 cm i wysokości 5 cm. Odcinek AC jest przekątną tego trapezu.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Trójkąt ABC jest równoramienny.PF
Bok BC ma długość 12 cm. PF
Wersja PDF
Rozwiązanie

Dorysujmy wysokość opuszczoną z wierzchołka C .


PIC


Ponieważ wysokość CE nie dzieli podstawy AB trójkąta ABC na dwie równe części, więc trójkąt ABC nie jest równoramienny.

Długość odcinka BC obliczamy korzystając z twierdzenia Pitagorasa w trójkącie CEB .

 ∘ ---2-----2- √ --------- √ ---- BC = BE + EC = 144 + 25 = 1 69 = 13.

 
Odpowiedź: F, F

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!