/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Procenty/Odsetki, oszczędności

Zadanie nr 3741948

Oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego wynosiło w marcu 16%. W kwietniu wzrosło o 25%. O ile punktów procentowych zwiększyło się oprocentowanie kredytu?
A) o 4 B) o 9 C) o 25 D) o 41

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy ile wynosi nowe oprocentowanie

1 6% ⋅12 5% = 0,16 ⋅1,25 ⋅100% = 0,2 ⋅100 % = 20% .

Teraz obliczamy różnicę

20% − 16% = 4% .

Zatem oprocentowanie wzrosło o 4 punkty procentowe.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner