/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Procenty/Odsetki, oszczędności

Zadanie nr 4382003

Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa
A)  ( 81- -4-) 1000 ⋅ 1− 100 ⋅100 B)  ( -19 -4-) 1000 ⋅ 1 + 100 ⋅100
C)  ( ) 1000 ⋅ 1+ 81-⋅-4- 100 100 D)  ( ) 1000 ⋅ 1 − 19-⋅-4- 100 100

Wersja PDF

Rozwiązanie

Po roku czasu, z wpłaconych 1000 zł zostanie naliczonych

 4 1000 ⋅4% = 100 0⋅ ---- 100

odsetek. Od odsetek należy jednak odjąć 19% podatku, więc faktycznie kwota dopisanych odsetek będzie równa

 4 4 81 1 000⋅ ----⋅81% = 1 000⋅ ----⋅----. 100 100 10 0

W sumie będziemy więc mogli wypłacić

 4 8 1 ( 4 81 ) 1000 + 1000 ⋅----⋅ ----= 1000 1 + ----⋅---- . 10 0 100 100 100

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner