/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Procenty/Odsetki, oszczędności

Zadanie nr 6183813

Oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego wynosiło w marcu 20%. W kwietniu wzrosło o 20%. O ile punktów procentowych zwiększyło się oprocentowanie kredytu?
A) o 0 B) o 20 C) o 4 D) o 40

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy ile wynosi nowe oprocentowanie

20% ⋅120% = 0 ,2 ⋅1,2 ⋅100% = 0,24⋅ 100% = 24% .

Teraz obliczamy różnicę

24% − 20% = 4% .

Zatem oprocentowanie wzrosło o 4 punkty procentowe.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner