/Szkoła podstawowa/Procenty/Waga

Zadanie nr 1924955

Polskie zasoby rudy miedzi wynoszą 3,4 mld ton i stanowią ok. 9% odkrytych zasobów światowych. Oblicz wielkość światowych zasobów rudy miedzi.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wiemy, że 9% stanowi 3,4 mld ton, więc 1% wynosi

3,4 ----≈ 0,38 mld ton . 9

Teraz już łatwo obliczyć 100%

0,38 ⋅100 = 38 mld ton.

 
Odpowiedź: Ok. 38 mld ton.

Wersja PDF
spinner