/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Walec/Różne

Zadanie nr 6170728

Pole powierzchni bocznej walca jest równe 24π , a promień jego podstawy ma długość 4. Wysokość tego walca jest równa
A) 6 B) 3 C) 6π D) 3π

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy walec.


PIC


Podane pole powierzchni bocznej daje nam równanie

24π = 2πrH = 8πH ⇒ H = 3.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner