/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Walec/Różne

Zadanie nr 6381535

Przekątna przekroju osiowego walca, którego promień podstawy jest równy 6 i wysokość jest równa 9, ma długość
A) √ --- 45 B) 15 C) √ 11-7 D) 10

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Długość przekątnej przekroju obliczamy z twierdzenia Pitagorasa

 ∘ --------- √ --------- d = 9 2 + 12 2 = 81+ 144 = 1 5.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner