/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Walec/Różne

Zadanie nr 6456073

Pole powierzchni bocznej walca jest równe 16π , a promień jego podstawy ma długość 2. Wysokość tego walca jest równa
A) 4 B) 8 C) 4π D) 8π

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy walec.


PIC


Podane pole powierzchni bocznej daje nam równanie

16π = 2πrH = 4πH ⇒ H = 4.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner