/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Walec/Różne

Zadanie nr 7448313

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku a . Jeżeli r oznacza promień podstawy walca, h oznacza wysokość walca, to
A) r + h = a B) h− r = a2 C) r− h = a 2 D) r2 + h2 = a2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Z obrazka widać, że h = 2r = a . Zatem w szczególności

 a h− r = r = --. 2

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner