/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Walec/Różne

Zadanie nr 8492891

Promień AS podstawy walca jest równy połowie wysokości OS tego walca. Sinus kąta OAS (zobacz rysunek) jest równy


PIC


A) √ - -25 B)  √ - 25-5 C) 12 D) 1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli oznaczymy AS = r , to OS = 2r i

 ∘ ----2-----2 ∘ -2-----2 √ -- AO = AS + OS = r + 4r = r 5.

Stąd

 √ -- sin α = -OS- = -2√r--= √2--= 2---5. AO r 5 5 5

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner