/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Konstrukcje

Zadanie nr 5508350

Narysuj 3 różne odcinki i oznacz je literami a ,b,c . Skonstruuj odcinek takiej długości x aby spełniona była równość:

  • x = c a b
  • x = ab- c
Wersja PDF

Rozwiązanie

W obu przypadkach skorzystamy z twierdzenia Talesa.

  • Rysujemy dwie półproste o wspólnym początku.
    PIC

    Na jednej z nich odkładamy odcinki b i a , a na drugiej odcinek c . Prowadzimy prostą k przez końce odcinków b i c (różne od wierzchołka kąta). Następnie prowadzimy prostą m równoległą do k i przechodzącą przez drugi koniec odcinka a . Prosta ta odetnie na drugiej półprostej odcinek długości x (jak na rysunku). Na mocy twierdzenia Talesa c = x b a .

  • Jeżeli zapiszemy podany warunek w postaci x = b a c , to widać, że możemy zrobić dokładnie tak, jak poprzednio, ale z zamienionymi rolami b i c .
Wersja PDF
spinner