/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Konstrukcje

Zadanie nr 6335313

Narysuj odcinek o długości 5cm i podziel go w stosunku 17:19.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Skorzystamy z twierdzenia Talesa. Rysujemy dwie półproste o wspólnym początku, na jednej odkładamy interesujący nas odcinek długości 5cm, a na drugim odmierzamy cyrklem 17+19=36 równych odcineczków.


PIC


Prowadzimy teraz prostą k przez końce: odcinka długości 5 i ostatniego krótkiego odcineczka. Na koniec prowadzimy prostą równoległą do prostej k i przechodzącej otrzymanych otrzymanych odcinków. Potem prowadzimy prostą m równoległą do prostej k i przechodzącą przez koniec 17 odcineczka. Na mocy twierdzenia Talesa, prosta ta podzieli odcinek długości 5 w stosunku 17:19.

Wersja PDF
spinner