/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Konstrukcje

Zadanie nr 9811889

Narysuj dowolny trapez, a potem wykreśl trójkąt o takim samym polu.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od narysowania trapezu.


PIC


Odkładamy teraz na prostej AB odcinek BE długości CD = a . Szukany trójkąt, to trójkąt AED . Zarówno trapez, jak i ten trójkąt mają pole

 a-+-b- P = 2 ⋅h.
Wersja PDF
spinner