Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje/Wielomiany/Dzielenie z resztą/Różne

Wyszukiwanie zadań

Reszta z dzielenia wielomianu W (x) przez wielomian  2 3 (x − 2x ) jest równa 2x 5 − 3x 2 + 7 . Oblicz resztę z dzielenia wielomianu W ′(x) przez dwumian (x − 2) .

Reszta z dzielenia wielomianu  5 4 3 2 P(x) = 3x − 5x + ax + bx + cx + d przez wielomian Q(x ) = − 3x4 + 2x3 + 8x2 jest taka sama jak reszta z dzielenia wielomianu Q (x) przez wielomian R (x) = 3x 2 − 2x + 1 . Oblicz wartości współczynników a,b,c i d .

spinner