/Szkoła podstawowa/Funkcje/Różne

Zadanie nr 1538847

Czy funkcja może nie mieć miejsc zerowych, a jednocześnie przyjmować wartości ujemne dla x < 2 i dodatnie dla x > 2 ?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przykład funkcji spełniającej warunki zadania jest przedstawiony na poniższym wykresie.


PIC


Funkcja przedstawiona na wykresie przyjmuje wartość 2 dla x ≥ 2 i wartość − 1 dla x < 2 .  
Odpowiedź: Tak, są takie funkcje.

Wersja PDF
spinner