/Szkoła średnia/Funkcje

Zadanie nr 1179554

Wyznacz miejsca zerowe funkcji

 ( |{ x + 5 dla x < − 5 f (x) = −x + 2 dla − 5 ≤ x < 5 |( x − 6 dla x ≥ 5.
Wersja PDF

Rozwiązanie

Pierwszy wzór zeruje się dla x = − 5 , jednak liczba ta nie spełnia nierówności x < − 5 .

Drugi wzór zeruje się dla x = 2 i liczba ta jest w przedziale ⟨− 5,5 ⟩ . Jest to więc miejsce zerowe.

Trzeci wzór zeruje się dla x = 6 i liczba ta spełnia nierówność x ≥ 5 , więc jest to drugie miejsce zerowe.

Dla ciekawskich wykres funkcji y = f(x) .


PIC


 
Odpowiedź: x = 2 lub x = 6

Wersja PDF
spinner