/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Parabola/Różne

Zadanie nr 3278964

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f (x) = ax 2 + bx + c . Wierzchołek paraboli, która jest wykresem funkcji f , ma współrzędne (5,− 3) . Jeden z punktów przecięcia paraboli z osią Ox układu współrzędnych ma współrzędne (4,0) .


PIC


Wyznacz zbiór wszystkich wartości funkcji f .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zbiorem wartości funkcji f jest przedział

[−3 ,+ ∞ ).

 
Odpowiedź: [− 3,+ ∞ )

Wersja PDF
spinner