/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Parabola/Różne

Zadanie nr 3759569

Dany jest trójmian kwadratowy f o współczynniku 3 przy najwyższej potędze x . Wierzchołek paraboli będącej wykresem tego trójmianu ma współrzędne W = (5;− 10) . Wyznacz f(10 ) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z podanych informacji wynika, że wzór funkcji w postaci kanonicznej ma postać

3(x− 5)2 − 10.

Zatem

f (10) = 3 ⋅52 − 10 = 75 − 10 = 65.

 
Odpowiedź: f(1 0) = 65

Wersja PDF
spinner