/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Parabola/Różne

Zadanie nr 5192568

Naszkicuj wykres funkcji y = − (x− 2)(x+ 4) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Aby narysować wykres funkcji kwadratowej wyznaczamy jej wierzchołek, ustalamy jak są skierowane ramiona (do góry czy na dół). Możemy też spróbować wyliczyć miejsca zerowe (jeżeli wychodzą ładne) i wstawić kilka wartości do wzoru funkcji, np. 1,0,-1, tak aby mieć kilka punktów, przez które ta parabola przechodzi.

Ze wzoru widzimy, że miejscami zerowymi paraboli są x = 2 i x = − 4 . Ponadto wierzchołek znajduje się dokładnie pomiędzy miejscami zerowymi, czyli

x = 2-−-4-= − 1 w 2 yw = f(xw ) = − (− 3)⋅ (3) = 9.

Teraz szkicujemy wykres – ramiona paraboli są skierowane w dół.


PIC


Wersja PDF
spinner