/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Parabola/Różne

Zadanie nr 6977398

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) przedstawiono fragment paraboli, która jest wykresem funkcji kwadratowej f (zobacz rysunek). Wierzchołek tej paraboli oraz punkty przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych mają obie współrzędne całkowite.


ZINFO-FIGURE


Rozwiąż nierówność f (x ) ≥ 0 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Bez trudu odczytujemy z wykresu:

x ∈ [− 2,4].

 
Odpowiedź: x ∈ [− 2,4]

Wersja PDF
spinner