/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Parabola/Różne

Zadanie nr 7219030

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f (zobacz rysunek). Wierzchołek paraboli, która jest wykresem funkcji f , oraz punkty przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych mają współrzędne całkowite.


ZINFO-FIGURE


Zapisz poniżej w postaci przedziału zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości ujemne.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Bez trudu odczytujemy z wykresu:

x ∈ (2,6).

 
Odpowiedź: x ∈ (2,6 )

Wersja PDF
spinner