/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Parabola/Różne

Zadanie nr 7583550

Naszkicuj  2 f(x) = x oraz g (x) = x + 3 i na ich podstawie określ liczbę pierwiastków równania x2 = x + 3 oraz znaki tych pierwiastków.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od wykresów.


PIC


Z rysunku widać, że są dwa pierwiastki podanego równania (odpowiadają one pierwszym współrzędnym punktów przecięcia wykresów) oraz jeden z nich jest dodatni, a drugi ujemny.

Wersja PDF
spinner