/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Parabola/Różne

Zadanie nr 7995524

Dana jest funkcja kwadratowa f , której fragment wykresu przedstawiono w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) na rysunku poniżej. Wierzchołek paraboli, która jest wykresem funkcji f , oraz punkty przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych mają współrzędne całkowite.


PIC


Rozwiąż nierówność f (x ) ≤ 0 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Bez trudu odczytujemy z wykresu:

x ∈ (− ∞ ,− 1]∪ [3,+ ∞ ).

 
Odpowiedź: x ∈ (− ∞ ,− 1]∪ [3,+ ∞ )

Wersja PDF
spinner