/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Parabola/Różne

Zadanie nr 8607360

Dany jest trójmian kwadratowy f o współczynniku 4 przy najwyższej potędze x . Wierzchołek paraboli będącej wykresem tego trójmianu ma współrzędne W = (4;− 9) . Wyznacz f(10) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z podanych informacji wynika, że wzór funkcji w postaci kanonicznej ma postać

4(x − 4)2 − 9.

Zatem

f (10) = 4 ⋅62 − 9 = 144 − 9 = 135.

 
Odpowiedź: f(1 0) = 135

Wersja PDF
spinner