/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Parabola/Różne

Zadanie nr 9177094

Naszkicuj wykres funkcji  2 y = (x+ 2) + 1 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Aby narysować wykres funkcji kwadratowej wyznaczamy jej wierzchołek, ustalamy jak są skierowane ramiona (do góry czy na dół). Możemy też spróbować wyliczyć miejsca zerowe (jeżeli wychodzą ładne) i wstawić kilka wartości do wzoru funkcji, np. 1,0,-1, tak aby mieć kilka punktów, przez które ta parabola przechodzi.

Mając postać kanoniczną wiemy, że ramiona paraboli są skierowane do góry i wierzchołek jest w punkcie (− 2,1) . Do tego wyliczamy f(− 1) = 2, f(− 3) = 2 i szkicujemy wykres.

Inny sposób, to skorzystanie z tego, że wykres ten jest przesunięciem wykresu  2 y = x o wektor [− 2,1] – to widać z postaci kanonicznej.


PIC


Wersja PDF
spinner