/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Parabola/Różne

Zadanie nr 9180082

Dana jest funkcja kwadratowa określona wzorem 2 f(x ) = − (x− 2) + 4 .

 • podaj współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem tej funkcji.
 • podaj zbiór wartości tej funkcji.
 • podaj równanie osi symetrii paraboli będącej wykresem tej funkcji.
 • podaj wzór tej funkcji w postaci ogólnej.
Wersja PDF

Rozwiązanie

Naszkicujmy parabolę będącą wykresem funkcji f – jest to parabola y = −x 2 przesunięta o dwie jednostki w prawo i cztery jednostki w górę.


PIC


 • Współrzędne wierzchołka odczytujemy wprost z postaci kanonicznej.
  (xw ,yw) = (2,4 ).

   
  Odpowiedź: (2,4)

 • Ponieważ ramiona paraboli będącej wykresem funkcji f są skierowane w dół, to zbiorem wartości tej funkcji jest przedział
  (− ∞ ,yw⟩ = (−∞ ,4 ⟩.

   
  Odpowiedź: (− ∞ ,4⟩

 • Osią symetrii tej paraboli jest pionowa prosta przechodząca przez jej wierzchołek, czyli prosta x = 2 .  
  Odpowiedź: x = 2
 • Przekształcamy podany wzór funkcji f
  f(x ) = − (x− 2)2 + 4 = − (x2 − 4x + 4) + 4 = −x 2 + 4x .

   
  Odpowiedź: 2 f (x) = −x + 4x

Wersja PDF
spinner