Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 3269776

Grupie dwustu osób zadano pytanie: „Jaka jest twoja ulubiona dyscyplina sportu?”. Wyniki tej ankiety przedstawiono na wykresie.


PIC


Z informacji podanych na diagramie wynika, że:
A) 28 osób jako ulubioną dyscyplinę podało piłkę nożną.
B) Łączna liczba odpowiedzi: „piłka nożna” i „tenis” jest równa liczbie wszystkich pozostałych odpowiedzi.
C) Liczba odpowiedzi „pływanie” była o 4 większa od liczby odpowiedzi „tenis”.
D) Liczba odpowiedzi „tenis” była o 6 mniejsza od liczby odpowiedzi „koszykówka”.

Wersja PDF
Rozwiązanie

W sumie pytano 200 osób, więc kolejnych odpowiedzi udzieliło

 19 Pływanie: 19 % ⋅200 = ----⋅20 0 = 38 osób 100 Piłka no żna: 28% ⋅ 200 = -28- ⋅200 = 56 osób 1 00 23 Koszyk ówka: 23% ⋅200 = 100-⋅200 = 46 os ób Tenis: 17% ⋅200 = 1-7-⋅200 = 34 osoby 100 -13- Inna odpowied ź: 13% ⋅20 0 = 100 ⋅2 00 = 26 osób .

Gdy popatrzymy teraz na odpowiedzi, to okaże się, że prawdą jest tylko to, że liczba odpowiedzi „pływanie” była o 4 większa od liczby odpowiedzi „tenis”.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!