/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Figury przestrzenne/Sześcian, prostopadłościan

Zadanie nr 6587732

Sześcian o objętości  3 1 m rozcięto na sześciany o krawędzi 1 cm. Gdyby wszystkie otrzymane sześciany ustawiono jeden za drugim, tak jak na rysunku, to powstałby prostopadłościan.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jedna z krawędzi powstałego prostopadłościanu miałaby długość 10 km.PF
Objętość prostopadłościanu byłaby 100 razy większa od objętości początkowego sześcianu. PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ

 3 3 3 1 m = (100 cm ) = 100 0000 cm

utworzony prostopadłościan będzie się składał z 1 000 000 małych sześcianów. Jego najdłuższy bok będzie miał długość

1 000000 cm = 10 000 m = 10 km .

Oczywiście objętość otrzymanego prostopadłościanu jest taka sama jak objętość wyjściowego sześcianu.  
Odpowiedź: P, F

Wersja PDF
spinner